Urządzenie wielofunkcyjne Hewlett-Packard OfficeJet Pro 8022e 229W7B (69872)

869.70

Opis

Producent: HP

Kategoria: Urządzenia wielofunkcyjne atramentowe

Możesz liczyć na wysokie prędkości drukowania dochodzące do 20 str./min1, automatyczne drukowanie dwustronne i niezawodne połączenie Wi-Fi2. Wybierz HP+ i uzyskaj 6 miesięcy Instant Ink3 oraz 1 dodatkowy rok gwarancji HP przy używaniu wyłącznie oryginalnego atramentu HP.4To jest drukarka obsługująca technologię HP+. Wybierz opcję HP+ podczas konfiguracji urządzenia, aby aktywować korzyści. HP+wymaga konta HP, ciągłego połączenia z internetem oraz wyłącznego korzystania z oryginalnych wkładó w HP z atramentem przez cały okres eksploatacji drukarki. Więcej informacji: http://www.hp.com/plus-faq. Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany obwó d elektroniczny firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładó w z modyfikowanym nieoryginalnym obwodem elektronicznym. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany obwó d elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych,regenerowanych i powtó rnie napełnionych wkładó w. Więcej informacji: http://www.hp.com/learn/ds6 miesięcy usługi Instant Ink zawartych w HP+3Do 3 lat gwarancji HP z systemem HP+4Razem z systemem HP+ zyskujesz zaawansowane rozwiązania aplikacji HP SmartDrukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanieSzybkość druku wg normy ISO: Do 20 str./min w czerni do 10 str./min w kolorzePonad 15% masy materiału plastikowego pochodzi z recyklinguPodajnik na 225 arkuszy Odbiornik papieru na 60 arkuszyPanel sterowania na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 2,7 calaZaprojektowana z myślą o oszczędzaniu Twojego czasuWyeliminuj powtarzające się etapy zadań za pomocą funkcji Shortcuts.5 Skanuj do chmury, wiadomości e-mail i wiele więcej za pośrednictwem jednego dotknięcia.5Pracuj szybko i niemal bez nadzoru dzięki automatycznemu podajnikowi na 35 stron. Zyskaj możliwość automatycznego druku dwustronnego.Przejmij kontrolę nad drukowaniem, skanowaniem, kopiowaniem i wysyłaniem faksó w dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu, któ ry umożliwia sterowanie poprzez dotykanie i przesuwanie palcami po wyświetlaczu.W łatwy sposó b drukuj, skanuj i kopiuj dokumenty z telefonu z aplikacji HP Smart &ndash najlepszej w swojej klasie aplikacji do drukowania.5,6Dzięki subskrypcji Instant Ink nigdy nie zabraknie Ci atramentu7Już nigdy nie zabraknie Ci atramentu.7 Wygodne wymiany wkładó w atramentowych i inteligentne dostawy w pakiecie.Zaoszczędź nawet 70% dzięki subskrypcji Instant Ink.8 Zapisz się, aby otrzymywać atrament, a także zyskać dostawę i opcję recyklingu &ndash wszystko to już od 4,99 zł amiesięcznie.Spokó j ducha dzięki elastycznym planom, któ re możesz bezpłatnie zmieniać lub anulować w dowolnym momencie.9Pomó ż nam skierować plastik z powrotem do drukarek dzięki przedpłaconej usłudze recyklingu w pakiecie.10HP+: Inteligentne drukowanie już tu jestDrukarka HP+ połączona z chmurą jest bardziej inteligentna &ndash sama dba o aktualizacje i gotowość do druku.11Pierwszych 6 miesięcy usługi Instant Ink w pakiecie3 po 6 miesiącach rozpoczyna się pobieranie miesięcznej opłaty do momentu jej anulowania.Drukowanie i skanowanie na wyciągnięcie ręki. Korzystaj z zaawansowanych funkcji w zakresie wydajności przez 2 lata dzięki HP+.5HP+ stawia planetę na pierwszym miejscu przy zerowym wskaźniku wylesiania12 i recyklingu wkładó w w zamkniętym obiegu.13Ulepszone zabezpieczenia i niezawodna łącznośćOgranicz przerwy w pracy dzięki funkcji samonaprawiającego się Wi-Fi, któ ra pozwala utrzymywać łączność.2Wybierz kluczowe zabezpieczenia, dzięki któ rym zachowasz prywatność i kontrolę.Korzystaj ze wsparcia chatbota i przydatnych powiadomień dzięki aplikacji HP Smart.5Z łatwością dziel się zasobami &ndash uzyskaj dostęp do urządzenia i drukuj za pomocą łączności bezprzewodowej.21 Pomiaró w dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentó w testowych). Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Faktyczna szybkość ró żni się w zależności od konfiguracji systemu, systemu operacyjnego hosta, monitor portu, aplikacji programowej, sterownika i złożoności dokumentu.2. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.3 Wymagana rejestracja w usłudze Instant Ink. Subskrypcja Instant Ink nie jest dostępna we wszystkich krajach. Subskrypcja podlega miesięcznemu limitowi stron z wybranego planu. Należy zakończyć rejestrację w subskrypcji Instant Ink w ciągu 7 dni od skonfigurowania drukarki za pomocą zalecanego przez HP procesu konfiguracji, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z drukarką. Jeżeli usługa nie zostanie anulowana w okresie promocyjnym online na stronie http://www.hpinstantink.com, karta kredytowa/debetowa zostanie obciążona miesięczną opłatą za usługę na podstawie wybranego planu plus podatek i opłaty za przekroczenie limitu. W okresie promocyjnym klient zostanie obciążony wszelkimi opłatami za przekroczenie limitu oraz obowiązującymi podatkami na koniec każdego miesiąca. Używanie wkładu atramentowego z zestawu jest wliczone w okres obowiązywania oferty. Na jedną drukarkę można zrealizować jedną ofertę. Oferta bezpłatnych miesięcy z Instant Ink może ulec zmianie po 30.04.2022 r. Oferty nie można wymienić na gotó wkę. Oferta konfiguracyjna może być łączona z innymi ofertami więcej szczegó łó w można znaleźć w regulaminach poszczegó lnych ofert. Wymaga ważnej karty kredytowej/debetowej, adresu e-mail oraz połączenia drukarki z internetem. Zobacz dodatkowe informacje o ofercie dostępne podczas procesu rejestracji online. Szczegó ły usługi: http://www.hpinstantink.com.4 Uzyskanie maksymalnie 3 lat gwarancji HP wiąże się z aktywacją usługi HP+ w momencie konfiguracji oraz z rejestracją online. Trzyletni okres gwarancyjny obejmuje: (1) rok standardowej gwarancji HP (2) rok dodatkowej gwarancji HP uzyskany dzięki aktywacji usługi HP+ podczas konfiguracji i (3) jeden rok dodatkowej gwarancji HP po dokonaniu osobnej rejestracji online, któ rej należy dokonać na stronie http://www.hp.com/eu/bonuswarranty/ w ciągu 60 dni od zakupu drukarki. Skorzystaj z dokumentacji znajdującej się w opakowaniu z drukarką, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat gwarancji HP. Świadczenia gwarancyjne HP obowiązują nie wykluczając wszelkich praw ustawowych przewidzianych w obowiązujących przepisach o ochronie konsumentó w związanych z niezgodnością towaró w z umową sprzedaży. Gwarancja HP nie ogranicza niniejszych praw ustawowych przysługujących klientowi ani nie wpływa na nie w żaden sposó b. Patrz: www.hp.com/limitedwarranty.5 Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegó łowe informacje dotyczące lokalnych wymogó w w zakresie druku można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting. Niektó re funkcje/programy są dostępne wyłącznie w języku angielskim oraz ró żnią się między aplikacjami stacjonarnymi i mobilnymi. Może być wymagana subskrypcja subskrypcja nie jest dostępna we wszystkich krajach. Zobacz szczegó ły na stronie http://www.hpsmart.com. Wymagany jest dostęp do internetu i musi on być wykupiony osobno. Do pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Lista obsługiwanych systemó w operacyjnych jest dostępna w sklepach z aplikacjami. Funkcje faksu służą wyłącznie do wysyłania faksó w. Po 2 latach obowiązuje miesięczna opłata za kontynuację korzystania z zaawansowanych funkcji w ramach usługi HP Smart Advance. Usługa HP Smart Advance nie jest dostępna we wszystkich krajach. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hpsmart.com.6 W poró wnaniu z aplikacjami do drukowania OEM wykorzystywanymi w najlepiej sprzedających się, wyposażonych w obsługę sieci drukarki atramentowe/laserowe oraz urządzenia wielofunkcyjne do zastosowań domowych i biurowych w cenie ró wnej 450 euro i mniej. Udział w rynku według końcowego raportu historycznego IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker za 4 kwartał 2020 r. Twierdzenia na podstawie badań aplikacji do obsługi drukowania dostarczanych przez producentó w drukarek i testó w oraz badań praktycznych Keypoint Intelligence z kwietnia 2021 r. zleconych przez HP. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.7 Na podstawie wykorzystania planu, połączenia internetowego ze zgodną drukarką HP, ważnej karty kredytowej/debetowej, adresu e-mail oraz usługi dostawy w danym regionie geograficznym.8 Bazując na poró wnaniu kosztu miesięcznej subskrypcji HP Instant Ink na 700 stron, bez zakupu dodatkowych zestawó w stron, z kosztem stron wydrukowanych zgodnie ze standardem ISO/IEC 24711 za pomocą większości tradycyjnych kolorowych atramentowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych A4 tej samej klasy korzystających z oryginalnych wkładó w o standardowej wydajności w cenie: poniżej 200 EUR w większości krajó w EMEA poniżej 200 GBP w Wielkiej Brytanii. Badanie nie uwzględnia cen sprzedaży. Drukarki HP Ink Advantage zostały wykluczone ze względu na inny standard osprzętu i materiałó w eksploatacyjnych. Badanie Buyers Lab z lipca 2020 r. zlecone przez HP i bazujące na publicznie dostępnych informacjach, zgodnie ze stanem na 1 czerwca 2020 r. Drukarki wybrane na podstawie udziału w rynku zgodnie z raportem IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker &ndash Final Historical, 1. kwartał 2020 r. Więcej informacji: http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.9 Plan można w każdej chwili zmienić lub anulować przez internet. W razie rezygnacji z planu w usłudze HP Instant Ink można powró cić do stosowania oryginalnych wkładó w Standard lub XL firmy HP. Rozszerzenia planu wchodzą w życie od razu, a opłaty zostaną zastosowane wstecznie lub w następnym cyklu rozliczeniowym, w zależności od wyboru użytkownika. Redukcje planó w i rezygnacje wchodzą w życie po ostatnim dniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Szczegó łowe informacje są dostępne na stronie http://instantink.hpconnected.com/terms.10 Dostępność programu jest ró żna. Zwrot i recykling oryginalnych wkładó w HP jest obecnie możliwy w ponad 60 krajach, terytoriach i regionach Azji, Afryki, Europy i obu Ameryk za pośrednictwem programu HP Planet Partners. Program może być niedostępny w niektó rych regionach. Szczegó łowe informacje są dostępne na stronie http://hp.com/recycle.11 Z wykorzystaniem technologii w ramach systemu HP+ i w poró wnaniu ze standardowymi drukarkami konsumenckimi HP bez HP+. Drukarki HP+ są gotowe do pracy wtedy, kiedy tego potrzebujesz, dzięki ulepszonej możliwości łączności z wykorzystaniem Smart Driver i technologii Print/Scan Doctor, zapewniają większe bezpieczeństwo dzięki technologii Smart Security, wyższą wydajność dzięki funkcjom HP Smart Advance w pakiecie na 2 lata, a także ich wykorzystanie jest bardziej zró wnoważone po aktywacji drukowania Forest First i wydrukó w nie mających wpływu na wylesianie.12 HP wspó łpracuje z WWF i Arbor Day Foundation w zakresie zarządzania, przywracania i ochrony lasó w na całym świecie w ramach wielu projektó w. Jeśli korzystasz z HP+, to każdy wydruk, niezależnie od marki papieru, jest obsługiwany za pośrednictwem Forest Positive Framework HP, aby zapobiegać zagrożeniu wylesianiem. Składniki na papier marki HP są pozyskiwane wyłącznie z certyfikowanych, odpowiedzialnie zarządzanych lasó w lub z materiałó w pochodzących z recyklingu. W poró wnaniu do papieru innych marek, firma HP inwestuje w projekty dotyczące ponownego zalesiania, ochrony lasó w lub zarządzania lasami w kluczowych rejonach świata, np. w Brazylii, w zakresie pozwalającym na zró wnoważenie ilości papieru wykorzystywanej przez klientó w używających z technologii HP+, któ re w innym przypadku mó głby nie pochodzić z odpowiedzialnych źró deł. Więcej informacji: www.hp.com/forestfirst.13 Poprzez program HP Planet Partners (tam, gdzie jest dostępny) jako surowiec wykorzystuje się tworzywo sztuczne z recyklingu łączone z innymi materiałami do produkcji nowych oryginalnych wkładó w HP oraz innych produktó w używanychna co dzień. Aby poznać szczegó ły: http://www.hp.com/hprecycle.

niezgodna 4 online
, canon mg2550s tusz
, zmywarka w zabudowie 60
, hp ink tank
, maszyna do laminowania papieru
, 1200 dpi jaka to rozdzielczosc
, karta sieciowa zewnętrzna
, usb c jack
, tusze 301 hp
, samsung galaxy a52 fioletowy
, my little pony film
, asus z97 pro gamer
, thunderbolt 3 to displayport
, papier do drukowania pieniędzy
, samsung jaki wybrać
, xblitz z3

yyyyy